Stipendien jakoperusteet

- Oppilaiden ja opiskelijoiden erityisosaaminen tai monipuolinen lahjakkuus ja harrastuneisuus taito- ja taideaineissa sekä esimerkillisyys kouluyhteisössä
- Opintomatkat