Työpaikat

 

Haastattelupyynnöt on lähetetty. Kiitämme kaikkia hakijoita mielenkiinnosta kouluamme kohtaan. Suuren hakijamäärän vuoksi emme vastaa lisäkysymyksiin hakuprosessista.

 

 

Hakemuksia paikkoihin tuli yhteensä 545.


Kolmen luokanopettajan tehtävään tuli yhteensä 173 hakemusta.

Osa-aikasen aineenopettajan, biologia ja maantieto 19 kappaletta.

Aineenopettajan, englannin kieli 67 kappaletta.

Aineenopettajan, englannin ja ruotsin kieli 19 kappaletta.

Päätoiminen laaja-alainen erityisopettaja 60 kappaletta.

Esikoulun opettaja 78 kappaletta.

Osa-aikaisen aineenopettajan, espanjan kieli 26 kappaletta.

Osa-aikasen aineenopettajan, historia ja yhteiskuntaoppi 25 kappaletta.

Aineenopettajan, liikunta ja terveystieto 56 kappaletta.

Aineenopettajan, matemaattiset aineet 36 kappaletta.

Aineenopettajan, ruotsin ja saksan kieli 19 kappaletta.

Aineenopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus yhteensä 59 kappaletta.

 

 

AURINKORANNIKON SUOMALAISESSA KOULUSSA HAETTAVAT TYÖTEHTÄVÄT LUKUVUONNA 2018-2019

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa opiskelee vuosittain yli 350 oppilasta ja opiskelijaa. Etsimme joukkoomme työhönsä sitoutuneita opettajia. Koulussamme opiskellaan Suomen opetussuunnitelman mukaisesti motivoituneiden ja pätevien opettajien johdolla.Osa-aikaisen aineenopettajan, biologia ja maantieto, työtehtävät ajalle 1.8.2018 – 30.6.2019 (toimen sijaisuus)

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa. Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Opetusta noin 14/vvt.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy perjantaina 16.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: apulaisrehtori Piia Kallunki, piia.kallunki@suomalainenkoulu.net tai +34 634 690 668


Osa-aikaisen aineenopettajan, historia ja yhteiskuntaoppi, työtehtävät ajalle 1.8.2018 – 30.6.2019 (toimen sijaisuus)

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa. Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Opetusta noin 16/vvt.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy perjantaina 16.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Päätoiminen laaja-alainen erityisopettaja, työtehtävät ajalle 1.8.2018 – 30.6.2019

Edellytämme vankkaa kokemusta vuosiluokkien 1 – 6 erityisopetuksesta sekä oppilashuoltotyöstä. Lisäksi kokemus yläkoulun erityisopetuksesta, S2 – opetuksesta ja sähköisistä opetusmenetelmistä katsotaan eduksi.

Opetus tapahtuu yksilöopetuksena, pienryhmäopetuksena tai samanaikaisopetuksena luokassa.

Arvostamme yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijan tulee olla valmis tekemään tiivistä yhteistyötä koulumme kahden muun laaja-alaisen erityisopettajan, koulun muun henkilökunnan ja huoltajien kanssa. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja erityisopetuksen kehittämishalukkuutta.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa noudatetaan espanjalaista työehtosopimusta. Erityisopettajan viikottaiseen työaikaan kuuluu noin 30 tuntia varsinaista erityisopetusta ja sen lisäksi muut erityisopettajan työhön kuuluvat tehtävät.  Erityisopettajan peruspalkka on 2828€/kk.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy perjantaina 16.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475

 

 

Aineenopettajan toimi, äidinkieli ja kirjallisuus, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa (opetusvelvollisuus 16 vvt). Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Toimeen valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote sekä lääkärinlausunto terveydentilasta.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Aineenopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus, työtehtävät ajalle 1.8.2018—30.6.2019 (toimen sijaisuus)

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa (opetusvelvollisuus 16 vvt). Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Toimeen valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Aineenopettajan, englannin kieli, työtehtävät ajalle 1.8.2018—30.6.2019

Opetusta on vuosiluokilla 6.-9. ja lukiokoulutuksessa (opetusvelvollisuus 18 vvt). Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Toimeen valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.  

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Osa-aikaisen aineenopettajan, espanjan kieli, työtehtävät ajalle 1.8.2018—30.6.2019

Opetusta on vuosiluokilla 4.-9. ja mahdollisesti lukiokoulutuksessa (opetustunteja noin 14 vvt).  Lukiokokemus katsotaan lisäansioksi. Toimeen valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.  

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Aineenopettajan, ruotsin ja saksan kieli, työtehtävät ajalle 1.8.2018—30.6.2019 (toimen sijaisuus)

Opetusta on vuosiluokilla 4.-9. ja lukiokoulutuksessa (opetusvelvollisuus 18 vvt). Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Toimeen valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.  

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Aineenopettajan, englannin ja ruotsin kieli, työtehtävät ajalle 1.8.— 31.12.2018 (toimen sijaisuus)

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa (opetusvelvollisuus 18 vvt). Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Toimeen valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.  

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Kolmen aineenopettajan, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, työtehtävät ajalle 1.8.2018 – 30.6.2019.

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa (opetusvelvollisuus 20 vvt). Tehtäviin valittavilta edellytetään kahden yllä mainitun aineen kelpoisuutta, kolmas katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme lukiokokemusta, sekä perehtyneisyyttä uusien opetussuunnitelmien mukaisten yläkoulun ja lukion tvt-taitojen opettamiseen sekä koodaustaitojen opettamiseen alakoulussa.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa. Hakemukseen tulee selkeästi merkitä mihin aineisiin hakijalla on kelpoisuus.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Aineenopettajan, liikunta ja terveystieto, työtehtävät ajalle 1.8.2018—30.6.2019 (toimen sijaisuus)

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa (opetusvelvollisuus 20 vvt). Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Toimeen valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.  

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Kolmen luokanopettajan työtehtävät, ajalle 1.8.2018—30.6.2019.

- 1. luokan luokanopettaja, velvollisuutena opettaa käsityötä

- 4. luokan luokanopettaja, velvollisuutena opettaa musiikkia ala- ja yläluokille

- 6. luokan luokanopettaja, velvollisuutena opettaa liikuntaa ala- ja yläluokille


Tehtävissä edellytetään uuden opetussuunnitelman mukaista työkokemusta. Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


Esikoulun opettajan työtehtävät, ajalle 1.8.2018—30.6.2019

Tehtävässä edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Työkokemus esikoulun opettajan tehtävistä ja kaksikielisten lasten opettamisesta katsotaan eduksi. Työn hoitaminen edellyttää kykyä yhteistyöhön muiden kouluyhteisössä toimivien opettajien ja oppilaiden kanssa. Espanjan kielen taidosta on hyötyä työtehtävän hoitamisessa.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa.

Hakuaika päättyy tiistaina 13.3.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä 11.-13.4.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään keskiviikkona 28.3.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: rehtori Tiina Raassina-Merikanto, rehtori@suomalainenkoulu.net tai +34 670 898 475


LISÄTIETOA

Koulumme on lomalla 5.— 9.3.2018, jolloin emme vastaa tiedusteluihin.

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa noudatetaan espanjalaista työehtosopimusta. Luokanopettajan peruspalkka on 2100 e/ kk ja aineenopettajan 2340 e/ kk. Työsopimukseen kuuluu koulun henkilökunnan lapsille ilmainen koulunkäynti.

Työntekijä voi EU-käytännön mukaisesti valita joko suomalaisen tai espanjalaisen sosiaaliturvan. Molemmissa tapauksissa työntekijä on oikeutettu Espanjassa ilmaiseen terveydenhoitoon.


Fuengirolassa 21.2.2018