Paikkoja avoinna

Sivutoimisen aineenopettajan, matematiikka, fysiikka ja kemia, työtehtävät ajalle 7.1.– 30.6.2019.

Vuosiluokalla 9 on matematiikan ja fysiikan opetusta 3,3 vvt ja lukiokoulutuksessa pitkää matematiikkaa ja kemiaa 8 vvt. Tehtävään valittavalta edellytetään kahden yllä mainitun aineen kelpoisuutta, kolmas katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme lukiokokemusta erityisesti pitkän matematiikan opettamisesta.

Tehtävään valitulta edellytetään asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta.

Hakemukset tehdään ainoastaan sähköisesti osoitteeseen haku@suomalainenkoulu.net. Hakemuksessa tulee olla henkilötiedot (nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot), opintosuoritukset arvolausekkeineen ja mahdollinen opetustaidon arvosana, työkokemus opetuksen ja koulutuksen alalta, mahdolliset muut ansiot opetustoimessa ja mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa. Hakemukseen tulee selkeästi merkitä mihin aineisiin hakijalla on kelpoisuus.

Hakuaika päättyy perjantaina 19.10.2018 klo 14 Suomen aikaa.

Haastattelu työtehtävään pidetään Helsingissä keskiviikkona 31.10.2018. Mahdollinen kutsu haastatteluun tulee viimeistään maanantaina 22.10.2018. Opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja: apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen,

anita.wegner-heinanen@suomalainenkoulu.net tai +34 634 690 668