Yleistä

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa järjestetään ylioppilaskirjoitukset keväällä ja syksyllä samaan aikaan kuin Suomessa. Ylioppilastutkinto pitää suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Yo-tutkintoon kuuluu vähintään neljä ainetta, joista äidinkieli on pakollinen. Kukin kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista pitää olla ns. vaativampi (pitkän oppimäärän) koe.

Kokeisiin ilmoittaudutaan kirjallisesti rehtorin hyväksymää ilmoittautumislomaketta käyttäen kevään kokeisiin viimeistään 21.11. ja syksyn kokeisiin 5.6.

HUOM!

Jos kokelas ei ole Aurinkorannikon suomalaisen koulun opiskelija, ts. ei ole kirjoilla Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa, yo-kokeiden suorittamisesta peritään erillinen maksu seuraavasti kutakin tutkintokertaa kohti:

1 koe - 150 euroa

2 koetta - 300 euroa

3 ja tai useampi koe - 450 euroa

Mikäli koesuoritus joudutaan lähettämään Suomessa olevaan lukion, siitä peritään erikseen 50 euroa/ lähetys. Koulu käyttää DHL:ää tällaisissa tilanteissa.

 

 

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta on saatavilla www.ylioppilastutkinto.fi